Disclaimer

1. Ons Pekela spant zich in om de inhoud van de pagina’s van onspekela.nl (hierna te noemen website) regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2. Ons Pekela verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

3. Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ons Pekela.

4. Ons Pekela is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

5. Ons Pekela mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ons Pekela is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Ons Pekela is niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U, de gebruiker van de website, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en al hetgeen u vanuit de website verzendt.

8. Ons Pekela behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ons Pekela de toegang tot de website monitoren.

9. U zal Ons Pekela, diens werknemers en vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

10. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van de website. Deze disclaimer is te raadplegen via alle pagina’s van de website. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

11. Ons Pekela behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

Publicatiedatum: 3 april 2012
Laatst gewijzigd: 3 april 2012

Meewerkende scholen:

Copyright (c) 2012 Ons Pekela