Geloof

Eind zestiende eeuw was de stad Groningen in de handen van de Staten-Generaal gekomen. Het tractaat van Reducatie bepaalde dat er in de Veenkoloniën geen andere godsdienst beoefend mocht worden dan de gereformeerde. In de eeuwen daarna veranderde het godsdienstige leven in Pekela. Er kwamen kerken bij en de andersgelovigen hoefden niet langer naar de kerken in de wijde omgeving.

Meewerkende scholen:

Copyright (c) 2012 Ons Pekela